Gizlik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası, Alperen Emeksiz’in(“Siparisin.net”) kişisel verilerinizi nasıl topladığını, kullandığını ve paylaştığını açıklar. Ayrıca işletme verilerinizin nasıl toplandığı, kullanıldığı ve paylaşıldığı hakkında aşağıda açıklamalar vardır. İşbu Gizlilik Politikası ile kişisel verileriniz ile işletme verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunuzu ve söz konusu verilerinizin burada belirtilen şekilde toplanılmasına, kullanılmasına ve paylaşılmasına onay verdiğinizi açık bir şekilde kabul etmektesiniz.

 

Siparisin.net sistemi : İnternet ortamında www.siparisin.net sitesine kaydolan kullanıcıların sahibi, ortağı veya yetkilisi oldukları işletmelerin menüsünü görüntüleme, hizmetlerini değerlendirme ve sipariş verme imkanını sağlayan ve buna ilişkin sair hizmetleri sunan sistemdir. Bundan böyle Sistem veya Siparisin.net sistemi olarak anılacaktır.

Kullanıcı : Siparisin.net sistemine e-posta adresini, şifresini ve istenilen diğer bilgileri girmek suretiyle kaydolan işletme sahibi gerçek kişi ile işletme sahibinin şirket(şahıs veya sermaye şirketi ya da adi şirket) olması halinde, yaptığı işlemle şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili gerçek kişilerdir.

Müşteri : Sistem üzerinden kullanıcıya ait işletmenin menüsünü görüntüleyen, sipariş verebilen ve kullanıcıya ait işletmenin hizmetini oy kullanarak değerlendirebilen, Sistem üzerinde hesap açmasına gerek olmayan gerçek kişilerdir.

İçerik : Kullanıcılar tarafından Siparisin.net sistemine girilen metin, resim v.b. bütün verilerdir.

 

Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır. Kişisel bilgiler, aynı zamanda kişisel veriler anlamına gelmektedir.

 

Müşterilerin kişisel verileri, hatta IP bilgileri dahi Siparisin.net tarafından toplanılmamaktadır. Müşterilerin sipariş verme bilgileri(Sipariş verilen ürün, adedi, sipariş zamanı gibi bilgiler) ile işletmenin hizmetini oy kullanarak değerlendirmesine ilişkin bilgileri(Sunum, hizmet, lezzet, hız gibi bilgiler) anonim bir şekilde toplanılmaktadır. Müşterilerin sipariş verme bilgileri, birkaç saat sistemimizde tutulmakta sonra silinmektedir. Müşteri kaynaklı söz konusu bilgiler, Siparisin.net tarafından işletme verisi kapsamında değerlendirilmektedir.

 

Bilgilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak internet üzerinden aktarma yönteminin veya elektronik depolama yönteminin hiç birinin  %100 güvenli olmadığını unutmayın. Siparisin.net sisteminin; istikrarlı, kesintisiz, hatasız, virüssüz ve güvenli bir hizmet vermesi hiçbir şekilde taahhüt edilmemektedir. Siparisin.net, herhangi bir yükümlülük altına girmemekle birlikte Siparisin.net sistemini erişilebilir bir halde tutmak için gerekli özeni gösterecektir.

 

Siparisin.net, kişisel verileriniz ile sahip olduğunuz veya yetkilisi bulunduğunuz işletme verilerini, www.siparisin.net adresinde yer alan Siparisin.net sistemi(“Sistem”) aracılığıyla toplar. Bu şekilde toplanan verilerinizin, Alperen Emeksiz ve sahip olduğu sistem ve siteler(Siparisin.net sistemi ve alpapps.net sitesi) tarafından aşağıda açıklanan şekilde kullanılmasına  açıkça rıza gösterdiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

 

a) Kullanıcı, Siparisin.net sistemi veya Alperen Emeksiz’in sahip olduğu  www.alpapps.net sitesinin, kullanıcıların Siparisin.net sistemine kayıtlı iletişim araçlarını(cep telefon hatları, e-posta adresleri) veya doğrudan Siparisin.net sistemini sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında Kullanıcıya ulaşılması ile sınırlı olmak üzere kullanabileceğini kabul ve beyan eder.

 

b) Kullanıcı, Siparisin.net sistemine kayıtlı işletmesinin unvanını/adını ve/veya logosunu Alperen Emeksiz’in kendisine ait www.siparisin.net ve www.alpapps.net sitelerinde veya bu sitelerin sosyal medya hesaplarında(Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp  v.b) referans olarak gösterebileceğini kabul ve beyan eder.

 

c) Siparisin.net; kullanıcıların Sistem’e yükledikleri içerikleri veya kendilerine ait bilgilerini, kullanıcının güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilme hakkına sahiptir. Sistem, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Ayrıca söz konusu bilgiler, anonim hale getirildikten sonra performans değerlendirmeleri, Alperen Emeksiz’in sahip olduğu sistem ve sitelerin pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için gerekli olan süre boyunca kullanabilir.

 

d) Siparisin.net;  birleşme, satın alma, iflas veya Siparisin.net sisteminin kısmen veya tamamen herhangi bir biçimde satılması durumunda, bu işlemin bir parçası olarak hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için kullanıcıların Sistem’de bulunan kişisel bilgileri ile işletmesine ait verileri satabilir veya devredebilir.

 

e) Kullanıcı, Siparisin.net’in yasa, yönetmelik, yasal bir istek ya da bir mahkeme emrine uymak, muhtemel fiziksel zarar veya maddi kaybı önlemek veya şüpheli yasadışı faaliyeti bildirmek, dolandırıcılık, güvenlik veya teknik konuları açıklamak, Siparisin.net’in haklarını ve mülkiyetini korumak için kullanıcının kendisinde bulunan kişisel verilerini ve Sistem’e yüklediği diğer verilerini paylaşabileceğini kabul eder.

 

f) Kullanıcı, Sistem’e yüklediği kişisel verileri ve diğer içeriklerinin, Siparisin.net sistemi veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

 

g) Kullanıcı, Siparisin.net ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine aykırılık veya başka nedenlerle hesabının kapatılması ve üyeliğinin sonlandırılması halinde Sistemde kayıtlı kişisel verilerinin ve işletmesiyle ilgili diğer bütün verilerinin, mevzuattaki saklama süresi beklenilmeden Siparisin.net tarafından silinmesine veya yok edilmesine açık rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.  

 

Gizlilik Politikasının Güncellenmesi: Siparisin.net sistemi, Gizlilik Politikasını kendi takdirine bağlı olarak ve önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Değişiklikler www.siparisin.net adresinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 

Muhtelif Hükümler :

a) Siparisin.net, Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak zorunda kalabilir.

b) Hizmetlere erişim ve kullanımınız ile burada hüküm veya açıklama bulunmayan haller,  www.siparisin.net adresindeki Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusunu oluşturur.

 

İrtibat :  Bu gizlilik politikası hakkında herhangi bir sorunuz varsa, iletisim@siparisin.net

adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Kullanıcı Sözleşmesi ile Sisparisin.net sistemine dahil olan işletmelerin sahipleri gerçek kişiler veya tüzel kişiler olabilmektedir. Ticari iletişim, ilgili işletme sahipleri veya  işletme yetkilisi olan gerçek kişiler üzerinden sağlanmaktadır. Alperen Emeksiz(Siparisin.net) kişisel verilerinizi, Siparisin.net sistemi üzerinden toplayarak Kullanıcı Sözleşmesi’nin tesis edilmesi ve ifasıyla doğrudan ilgili olmaları sebebiyle işlemektedir.

 

Siparisin.net’in, kişisel verilerinizi işleme amacı;

ü  Sözleşmenin ifası ve süreçlerinin takibini yapmak,

ü  Kimliğinizi doğrulamak,

ü  Müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek,

ü  Servis güncellemeleri ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek,

ü  Kampanyalar ve duyurular hakkında sizi bilgilendirmek.

 

Kişisel verileriniz yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan güvenli sunucularımızda saklanmaktadır. Siparisin.net sistemi tarafından toplanan kişisel verileriniz ve/veya trafik verileriniz, Alperen Emeksiz’in sahip olduğu sistem ve sitelere açık rızanız dahilinde aktarılmakta, hukuken gerekli veya yükümlü olmadıkça üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Siparisin.net sistemi aracılığıyla sağlanan onayınıza istinaden Alperen Emeksiz’in sahip olduğu sistem ve sitelerin hizmetlerine ilişkin kampanya ve duyurular, tarafınıza gönderilebilir ve tarafınızla irtibat sağlanabilir.

 

Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız aşağıda belirtilmiştir:

ü  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

ü  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

ü  Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

ü  Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

ü  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,

ü  Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmek,

ü  Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

ü  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek.

 

Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin her türlü talebinizi iletisim@siparisin.net adresine iletebilirsiniz. Taleplerinizin değerlendirilecek ve tarafınıza geri dönüş yapılacaktır. Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin ayrıntılı bilgiler, www.siparisin.net adresindeki Kullanıcı Sözleşmesi’nde bulunmaktadır.

Saygılarımızla